• dronnignen950
 • bade950
 • tommer 950
 • elv950
 • bonde 950
 • Rebusløp950x350
 • Ikke rart at dronning Sofie gjerne ville på tur til "Dronningens utsikt"
 • Nyt naturen ved en av de utallige badeplasssene
 • På bygdetunet hviler "Austmarkakongen"
 • Fiskelykken prøver du i et av våre mange vassdrag
 • Godt å bo - for både folk og fe
 • Starten går...

Turer og kulturminner på Austmarka

Turer og kulturminner lite
Nye oppdaterte hefter og kart over "Turer og kulturminner på Austmarka og Varaldskogen"

I 2007 utga Austmarka Utvikling et hefte med beskrivelser av turer og kulturminner på Austmarka. Til dette hørte 5 forskjellige kart, utarbeidet av bygdas Utmarkslag. På kartene var alle kjente kulturminner samt turstier som kirke-, skole- og gamle handelsveier avmerket.