• dronnignen950
 • bade950
 • tommer 950
 • elv950
 • bonde 950
 • Rebusløp950x350
 • Ikke rart at dronning Sofie gjerne ville på tur til "Dronningens utsikt"
 • Nyt naturen ved en av de utallige badeplasssene
 • På bygdetunet hviler "Austmarkakongen"
 • Fiskelykken prøver du i et av våre mange vassdrag
 • Godt å bo - for både folk og fe
 • Starten går...

4G til Austmarka

4g logo                 

Telenor vil bygge ut 4G på alle eksisterende basestasjoner i Norge i løpet av et par år.
Bergkollen på Austmarka vil bli oppgradert ved årsskiftet 2016/2017.

Vi kommer tilbake med tidspunkter for andre basestasjoner i Kongsvinger når informasjonen er tilgjengelig.

Hilsen Austmarka Utvikling

Turer og kulturminner på Austmarka

Turer og kulturminner lite
Nye oppdaterte hefter og kart over "Turer og kulturminner på Austmarka og Varaldskogen"

For 7 år siden utga Austmarka Utvikling et hefte med beskrivelser av turer og kulturminner på Austmarka. Til dette hørte 5 forskjellige kart, utarbeidet av bygdas Utmarkslag. På kartene var alle kjente kulturminner samt turstier som kirke-, skole- og gamle handelsveier avmerket.