Nærliggende bygder

Austmarkas bygder


Kjerret
– lengst sør i bygda finner vi den vesle samfunnet Kjerret. Grensenovergangen til Sverige ligger her. Kjerret har eget grendehus, en aktiv Velforening og her ligger utgangspunktet for Austmarkaleden.

Brødbøl – beveger en seg nordover fra Kjerret, kommer en til samfunnet Brødbøl. Brødbøl har en aktiv velforening som har laget en flott badeplass ved Utgårdsjøen. På Brødbøl finner du også Solhaug kano og fritid som tilbyr mange oppleveleser. Her finnes forsamlingslokalet Brødbøl Bygdehus.

Austa kufælla – beveger du deg østover fra Austmarka sentrum, kommer du til det som på folkemunne kalles Austa kufælla. Det er et stort område som består av små plasser som Bekken, Lunderby, Kartbråten. Det er velforening, en flott badeplass ved Hærsjøen og Varald samfunnshus.

Når man prater om finnskogen på Austmarka, er det deler av dette området en tenker på. Her finner en spor etter finsk bosetting og finske navn.

Der nord – lengst nord i bygda, finner en området som kalles der nord. Området har en aktiv velforening og et forsamlingshus, Tussevangen. Her finner en campingplassen Dragonmoen som ligger i starten på vegen til Finnskogen. Ved Tussevangen ligger det en flott lysløype.

Dronningens Utsikt ligger i dette området.