Skole

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole

Kontaktinformasjon
Telefonnummer
Enhetsleder/Rektor; Kjersti Halteigen  62 82 38 52
900 39 225 mobil
Sentralbord/Ekspedisjon 62 82 38 50
Kontakttelefon SFO 477 86 821
Besøksadresse: Rindavegen 10
2224 Austmarka

Snarveier:  Skolefritidsordning

«Jeg er så imponert over hva dere får til ved denne skolen. Jeg opplever at læringsmiljøet her var optimalt» sa den sakkyndige fra PP-tjenesten.   

 

Trivsel

Vi jobber systematisk for å forene læring og trivsel, noe vårt flunkende nye skolekjøkken er et godt eksempel på.

 

En skole kan aldri bli utlært eller flink nok til å ta vare på og utvikle mennesker. Vi jobber derfor hardt for å imøtekomme hver enkelt elev, og vi er blitt gode på tilpasset opplæring som igjen gir trivsel for eleven.

 

Resultater

Våre elever presterer godt, men vi vil alltid forbedre oss. Vi vil fra bra til veldig bra i forhold til læringsmål og oppnådde resultater. 

 

Læring

Vi er opptatt av begrepet ”vurdering for læring”. På skolen vår skal alle elever få god veiledning og vurdering for læring.

 

Hjem – skole – fritid

Vi har et godt samarbeid med foresatte og lokale lag og foreninger.

Vi har mange faste arrangementer hvor skolen er arena for hele lokalbefolkningen.

Skolen vår er sentral for mye av aktiviteten på Austmarka.

Vi har et fantastisk uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og lek, og ingen kan slå oss på muligheten for uteskole og nærhet til naturen.

 

Samarbeid

Vi ønsker å videreutvikle vårt internasjonale fokus som et av flere positive tiltak som er viktig for fellesskapet og samarbeidet mellom elevene.