Tomter på Austmarka

Her finner du informasjon om hytte- og hustomter som er til salgs i Austmarka-området.
For opplysninger om eiendommer, småbruk og plasser som er til salgs eller vurderes solgt,
ta kontakt med styret i Austmarka Utvikling.

Hustomter:

 

Sted Grunneier Antall tomter Infrastruktur
Austmarka sentrum Torgeir Lia
Tlf. 911 79 915
ca 8 Reg. Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd
Austmarka sentrum Knut Eriksen
Tlf. 62 82 82 19
3+3 Reg. Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd
Jensmoen-Svensmoen Kongsvinger kommune
Tlf. 62 80 88 00
16 Reg. Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd
Jensmoen-Svensmoen Christen Larsmoen
Tlf. 62 82 81 23
4 Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd
Austmarka sentrum Svein Holm
Tlf. 997 28 660  http://www.fagbygg.com
10 Reg. vann, kloakk, strøm, bredbånd
Høiby-grenda Tom Owe Mikalsen
Tlf. 950 36 950
2 Vei, strøm og telefon
Høiby-grenda Kari Johnsrud
Tlf. 62 82 82 10
2 Vei, strøm og telefon
Karterud Bernt Karterud
Tlf. 62 82 87 33
2-3 Vei, vann, telefon, strøm
Larsmoen Christen Larsmoen
Tlf. 62 82 81 23
6 Vei, vann,     telefon, strøm
Aaserud Siv Berg og Kent Nybråten
Tlf. 62 82 54 71
2-3 Vei, vann, telefon, strøm
Bottilsrud Rune Vestbekken
Tlf. 62 82 87 89
2-3 Vei, vann, telefon, strøm
Ingelsrud Egil Rustad
Tlf. 62 82 86 16
2-3 Vei, vann, telefon, strøm
Jammerdal Jan Elvevold
Tlf. 412 21 335
3 Vei, strøm og telefon

Reg.= Ferdig regulert område

 

Hyttetomter:

Sted Grunneier Antall tomter Infrastruktur
Høiby-grenda Tom Owe Mikalsen
Tlf. 950 36 950
1 Veg, strøm, telefon
Høiby-grenda Kari Johnsrud
Tlf. 62 82 82 10
1 Veg, strøm, telefon
Søndre Hærsjøen     øst Pål Skullerud
Tlf. 942 38 829
3 Veg,
Søndre Hærsjøen     øst Ann Kristin Skarnes
Tlf. 62 82 83 61
3 Veg
Søndre Hærsjøen     øst Carsten Larsmoen
Tlf. 62 82 81 23
3 Veg
Søndre Hærsjøen     øst Kari Johnsrud
Tlf. 62 82 82 10
3 Veg
Søndre Hærsjøen nord Espen Jahnsrud
Tlf. 62 82 84 36
8 Reg. Veg, strøm, telefon
Langs Møkeren ved Jammerdal Arild Thomassen
Tlf. 62 81 71 76
7-8 Reg. Veg, strøm
Syd for Smalsundet ved Nabben Jan Erling Sværen
Tlf. 62 82 81 48
2 Veg, strøm, telefon
Syd for Nabben ved Møkeren Hege og Per Vidar Nabben
Tlf. 62 82 84 18
5-6 Strøm, telefon
Nord for Tusse-vangen ved Rv 200 Ole Jonny Dahl
Tlf. 911 46 962
8 Veg
Tangen i Møkeren Terje Hellerud
Tlf. 62 82 83 42
3 Veg, telefon, strøm
Tangen i Møkeren Per Vidar Nabben
Tlf. 62 82 84 18
3 Veg, telefon, strøm

Reg.= Ferdig regulert område