Tomter på Austmarka

Her finner du informasjon om hytte- og hustomter som er til salgs i Austmarka-området.
For opplysninger om eiendommer, småbruk og plasser som er til salgs eller vurderes solgt,
ta kontakt med styret i Austmarka Utvikling.

Hus/hytte-tomter:

Sted Grunneier Antall

tomter

Infrastruktur
Austmarka

sentrum

Torgeir Lia

Tlf. 911 79515

Ca. 8 Reg. Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd Hus
Austmarka

sentrum

Tormod Eriksen

Tlf. 957 98298

3 Reg. Vei, vann, kloakk, strøm, bredbånd Hus
Søndre

Hærsjøen øst

Pål Skullerud

Tlf. 950 83685

3 Vei Hytte
Søndre

Hærsjøen øst

Carsten Larsmoen

Tlf. 990 96544

3 Vei Hytte
Søndre

Hærsjøen øst

Thomas Johnsrud

Tlf. 484 47094

3 Vei Hytte
Austmarka

sentrum

Svein Holm

Tlf. 997 28660

10 Reg. Vann, kloakk, strøm, bredbånd Hus
Høiby-

grenda

Tom Owe Mikalsen

Tlf. 950 36975

3 Vei, strøm, telefon Hytte
Høiby-

grenda

Thomas Johnsrud

Tlf. 484 47094

3 Vei, strøm, telefon Hytte
Karterud Bernt Karterud

Tlf. 917 23493

2-3 Vei, vann, telefon, strøm Hus
Aaserud Siv Berg og           Kent Nybråten

Tlf. 975 72973

2-3 Vei, vann, telefon, strøm Hus
Ingelsrud Egil Rustad

Tlf. 909 49723

2-3 Vei, vann, telefon, strøm
Tangen i

Møkeren

Terje Hellerud

Tlf. 908 78179

3 Vei, telefon, strøm Hytte
Petolamp

Smalsundet

Per Vidar Nabben

Tlf. 911 23727

3 Vei, telefon, strøm Hytte
Austmarka sentrum Rebecka Spørck Tlf. 951 87009 4 Reg. Vei, strøm, vann, kloakk Hus

 

Reg = Ferdig regulert område