Lag og foreninger

FORENINGSOVERSIKT FOR AUSTMARKA
Listen er basert på tilbakemeldinger fra de enkelte lag. Ved feil eller endringer, vennligst gi tilbakemelding på post@austmarka.no

Austmarka Arbeiderlag
Mette Olsson
Solbergvangen, 2224 Austmarka
Tlf: 913 60 711

Austmarka Barnehage A/L
Rebecca Spørck
2224 Austmarka
Tlf: 951 87 009

Austmarka Bridgeklubb
Leif Andersson
2224 Austmarka
Tlf: 934 05 165

Austmarka Bygdekor
Wenche Walla
Sidselrudst.6  2208 Kongsvinger
Tlf: 62 82 86 68

Austmarka Bygdekorps
Mette Olsson
Solbergvangen, 2224 Austmarka
Tlf: 62 82 83 54

Austmarka Historielag
John Martin Øverby
2224 Austmarka
Tlf: 414 29 139

Austmarka Håndverkslag
Rita Mømb
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 82 67

Austmarka Idrettslag
Siw Berg
2224 Austmarka
Tlf: 908 78 190
Fotballgruppa
Kjersti Halteigen Tlf: 900 39 225
Orientering
Tor Solbergseter Tlf: 62 82 83 28
All-idrettsgruppa
Maren Judin Tlf: 957 83 737
Skiskyttergruppa
Per Anders Holen Tlf: 920 63 073 / 404 27 909

Austmarka Jaktskytterklubb
Filip Sandbæk
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 84 81

Austmarka Kirke & Kulturskole
Turid Lindahl

Tlf:

Austmarka Kulturkompani
Morten Skoglund

Tlf: 905 23 234

Austmarka Menighetsråd
Jarl Ramtjernsåsen
2224 Austmarka
Tlf: 908 58 108

Austmarka Pensjonistforening
Finn Ivar Sandhalla
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 83 72

Austmarka Samfundshus A/L
Thor Bråthen
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 82 42 / 913 88 286

Austmarka Sannitetsforening
Åse Wilhelmsen
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 81 40

Austmarka Sannitetsforening Avd. Brødbøl
Beate Børli Karterud
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 86 19

Austmarka Skytterlag
Anne Haug
Storgt. 95 2212 Kongsvinger
Tlf: 928 17 925

Austmarka Utvikling
Lise-Mette Bekkengen
2224 Austmarka
Tlf: 900 21 169

Austmarka Velforening
Arnfinn Granstrøm
2224 Austmarka
Tlf: 901 46 576

Austmarka Vestre Utmarkslag
Kjell Haugen
E-post: kjellbhaugen@hotmail.com
2224 Austmarka
Tlf: 997 95 244

Brødbøl Velforening
Rune Vestbekken
2224 Austmarka
Tlf: 913 60 713

Fagernes Utmarkslag
Per Helge Hellerud
2224 Austmarka
Tlf:

Foreldrerådets Arbeidsuvalg (FAU)
Hanne Risvik
2224 Austmarka
Tlf:

Frivillighetssentralen – Filial Austmarka
Britt Holmen
2224 Austmarka
Tlf: 980 02 080

Hokåsskog Skytterlag
Per Kr. Lønhøiden
2224 Austmarka
959 81 194

Kjerret Vel
Per Skoglund
Grensebakken 84, 2224 Austmarka
Tlf: 62 82 86 86 / 915 30 045

Møkeråsen og Tolloberget utmarkslag
Hans Kr. Bakken
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 82 67 / 915 12 388

Karterud og Østgård utmarkslag
Midlertidig uten leder

Skogens Vel
Aino M. Strandseter Bekken
2224 Austmarka
Tlf: 957 75 339

Slettmoen Utmarkslag

2224 Austmarka

Tussevangen Vel
Marit Dahl
2224 Austmarka
Tlf: 900 45 291

Varald Samfunnshus
Reidun Gunnarsbråten
2224 Austmarka
Tlf: 62 82 89 11