Lag og foreninger

FORENINGSOVERSIKT FOR AUSTMARKA
Listen er basert på tilbakemeldinger fra de enkelte lag. Ved feil eller endringer, vennligst gi tilbakemelding på post@austmarka.no

Foreningens navn Leder/kontaktperson Telefon Epostadresse
Austmarka Bridgeklubb Leif Andersson 93405165 la@wito.as 
Austmarka Bygdekor Wenche Walla 91555087 wenche.walla@online.no 
Austmarka Musikkorps Mette Olsson 91360711 mette.olsson@ssb.no 
Austmarka Historielag John Martin Øverby 41429139 post@austmarkahistorielag.no
Austmarka Håndverkslag Rita Mømb 99407477
Austmarka Idrettslag Åse T. Andersson 90261790 aase.torp.andersson@sb1ostlandet.no 
Atelier Austmarka Gitte B. Svendsen 99262266 post@atelier-austmarka.no 
Kulturkompaniet Steinar Skoglund 90690785 stskoglu@online.no 
Austmarka pensjonistforening Finn Ivar Sandhalla 91659783 isandha@online.no 
Austmarka Samfunnshus Jarl Ramtjernåsen 90858108 jarlhr@hotmail.com 
Austmarka Sanitetsforening Åse Wilhelmsen 92490069 asewil@gmail.com 
Austmarka Skytterlag Leif Andersson 93405165 la@wito.as 
Austmarka Utvikling Lise-Mette Bekkengen 90021169 bekkenge@online.no
Austmarka Vel Arnfinn Granstrøm 90146576 arnfinn@esas.no 
Brødbøl Vel Kenneth Svendsen 90185746
Dronningens Utsikts Venner Oddvar Hammer 95214777
Hokåsskog Skytterlag Per Kristian Lønhøiden 95981194
Frivillighetssentralen Austmarka Britt Holmen 98002080 kjellholmbo@gmail.com
Kjerret Vel Per Skoglund 91530045 per@skoglund.priv.no 
Skogen Vel Aino M. S. Bekken 95775339 ainomerete@hotmail.com 
Tussevangen Vel Mette Solbergseter 97433530 Me-solbe@online.no