Sangkor

Austmarka Bygdekor

Er et blandakor som hadde 25 års jubileum i 2012.

Koret tar imot nye stemmer med åpne armer, mannsstemmer er spesielt kjærkomne.

Det øves i kirken på torsdager. Har du lyst til å være med, er det bare å møte opp i kirken
eller ta kontakt med dirigent Wenche Walla tlf 91555087.