Bygdetunet

Dette ligger midt i bygda og er i Austmarka Historielag sin eie. Tunet består av hus som er flyttet fra andre steder i bygda og bygget opp og satt i drift. For informasjon om de ulike husene kan du klikke her

På Tunet foregår Austmarka Marken den andre helgen i august. I tillegg arrangerer historielaget ulike arrangementer i løpet av året.

Bygdetunet