Kultur og musikk

Bygdetunet

Dette ligger midt i bygda og er i Austmarka Historielag sin eie. Tunet består av hus som er flyttet fra andre steder i bygda

Austmarka marken

Arrangeres av Austmarka Historielag den andre helgen i august hvert år. Marken foregår på Tunet og på plassen ved siden av. Det inviteres til

Varaldskog skole

Det er liv i gamle Varaldskog skole. Skolen, som eies og drives av Tove Embre, skal være et sosialt møtested med utstillinger, konserter

Austmarka Kulturkompani

Det har i mange år eksistert en trekkspillklubb på Austmarka. I de siste årene har dessverre aktiviteten i klubben avtatt, og ved årsmøte i

Musikkorps

Austmarka Musikkorps Dette er et korps som har som sin oppgave å forsyne bygda med korpsmusikk til 1. og 17. mai. Korpset består av ca

Sangkor

Austmarka Bygdekor Er et blandakor som hadde 25 års jubileum i 2012. Koret tar imot nye stemmer med åpne armer, mannsstemmer er spesielt kjærkomne

Austmarka Håndverkslag

Austmarka Hådverkslag startet i 1991 og har som formål å ta vare på gamle håndverksteknikker. I andreetasje på brannstasjonen har vi vevstue som