Fotball

Fotballgruppa gir et tilbud om å spille fotball til de unge i bygda fra året de begynner på skolen.
Det varierer fra år til år hvor mange lag som en klarer å få til. Lagene deltar på cup i nærheten.

Det er bare å melde sin interesse til leder for fotballgruppa:
Camilla Eriksen, mob 977 32935. mail: ceriksen2@hotmail.com