Grillplasser

Kongsvinger Jeger og fiskerforening har gapahuker ved Abbortjern, Holmtjern, Bjørntjern og Lystjern på Varaldskogen som fritt kan benyttes av alle.

 

Fagernes Utmarkslag har en gapahuk som er satt opp mellom østre og vestre Ramtjern.

 

Austmarka Vestre Utmarkslag har en gapahuk stående ved Setertjernet.

 

Vi minner om de generelle reglene av Bålforbud mellom 15. april til 15. september.