Skøytebane

Hvis vinteren tillater det, lages det skøytebane på Kiærsaga. Her kan alle møte opp og benytte seg av skøyteisen, både til kunstløp og ishockey.

Det er flombelysning som en kan skru på selv i sørenden av den gamle fotballbana.

Her kan alle gå trygt uten redsel for å falle gjennom isen.