Austbo

Austmarka omsorgsenhet

Austmarka omsorgsenhet

Kontaktinformasjon
Navn Telefonnummer
Enhetsleder May Helene Wolden  62 82 37 50
91 62 69 87 mobil
Sentralbord/Ekspedisjon 62 82 37 50
Fagkoordinator 62 82 37 61
Besøksadresse Åbogenvegen 27
2224 Austmarka

Beliggenhet

Austmarka omsorgsenhet ligger på tettstedet Austmarka ca 25 km fra Kongsvinger sentrum.

Tjenestetilbud

Har du rett til tjenester fra kommunen? Tjenestebeskrivelsene i høyremenyen gir en oversikt over de ulike omsorgstjenestene kommunen tilbyr og hvem som kan ha rett til ulike tjenester.

Hvis du eller den du er pårørende for mener å ha rett til en tjeneste, søker du på den aktuelle tjenesten ved bruk av skjemaet «Søknad på omsorgstjenester»

Tjenester

Austmarka omsorgsenhet dekker hjemmebaserte tjenester inkludert Austbo HDO med 28 leiligheter.