Friluftsliv

Kano og båt

Solhaug Kano og Fritid er knyttet til Solhaug gård som ligger ved Utgårdsjøen på Finnskogen (ca 35 km fra Kongsvinger ved svenskegrensa

Jakt

Austmarka har et bredt tilbud innen jakt og fiske. Vi har flere velfungerende utmarkslag som selger jaktkort på rådyr og småvilt. Det er

Fiske

Austmarka har mange vassdrag med et antall fiskemuligheter fra fiske i stor sjø, til tjern og bekkefiske. Det finnes også overnattingssteder i tilknytning til flere

Grillplasser

Kongsvinger Jeger og fiskerforening har gapahuker ved Abbortjern, Holmtjern, Bjørntjern og Lystjern på Varaldskogen som fritt kan benyttes av alle.   Fagernes Utmarkslag har