Fiske

Austmarka har mange vassdrag med et antall fiskemuligheter fra fiske i stor sjø, til tjern og bekkefiske. Det finnes også overnattingssteder i tilknytning til flere fiskeområder.

Fagernes Utmarkslag har satset stort på ett tjern som heter Ramtjerna. Det er i virkeligheten to tjern, som er forbundet med en kanal. Tjernene er omgitt av myr, og stein/berg i øst. Tjernene huser foruten vanlig fisk som Abbor, en bra bestand av Ørret. Dette er foruten naturlig ørret, også satt ut ørret i Ramtjerna. Dette er stor fisk, opptil kilofisk ved utsetting. Det er tatt ørret i Ramtjerna på 1,7 kilo. Det er bygget en gapahuk ved siden av kanalen som deler tjernene, og det er bygd bruer og lagt ut planker og raier for å gå på. Myrområdene rundt tjernene byr på meget gode forutsetninger for harvefiske etter ørret som foregår på natterstid om sommeren. I tillegg har Fagernes Utmarkslag en båt liggende, som kan leies samtidig som man kjøper fiskekort. Se utmarkslagets hjemmeside for utfyllende informasjon:  http://www.fut.no/

Austmarka Vestre Utmarkslag har et tjern med navn Setertjernet som ligger på utmarkslagets område. I Setertjernet kan man fiske ørret og abbor, og det er båt til utlån ved kjøp av fiskekort her. Ved tjernet er det også satt opp en gapahuk. Fiskekort kan kjøpes på stedet, ved en selvbetjent kasse.

Møkeren er en god fiskesjø som huser de fleste vanlige fiskeslag som Abbor, Mort, Løye etc . Ørret er satt ut, men dessverre er bestanden fortsatt liten. Møkeren inneholder også Ål, og det er lange tradisjoner for fiske etter dette fiskeslaget i området. Fisket foregår stort sett med langrev, men det kan også brukes ruser. I Møkeren er det det statlige fiskekortet man trenger. Dette gjelder for øvrig Utgårdsjøen, Varaldsjøen, Strandsjøen og Fagernessjøen.

REGLER FOR FISKE

Fiskekortselger har rett til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon.

Egne regler kan være gitt i de forskjellige fiskevassdrag.