Austmarka Kulturkompani

Det har i mange år eksistert en trekkspillklubb på Austmarka. I de siste årene har dessverre aktiviteten i klubben avtatt, og ved årsmøte i 2009 ble det besluttet å endre formålet til klubben til ikke bare å omfatte trekkspillmusikk. Klubben endret navn til Austmarka Kulturkompani, og formålet ble endret til å stimulere til økning av breddekultur i bygda. Austmarka kulturkompani har per dags dato ca. 30 medlemmer.

Aktiviteten til Austmarka Kulturkompani vil primært være rettet mot barn og ungdom, men vi ønsker også å samle erfarne musikere og kulturutøvere i alle aldre. Målet er at de som har holdt på en stund kan bidra til opplæring av de nye. Fritidstilbudet for barn i ungdomsskolealder på Austmarka er begrenset, og vi ser at Kulturkompaniet vil fylle et viktig behov her.

Det Kulturkompaniet ønsker å tilby er:

  • Kursing innen diverse musikkinstrumenter og musikksjangere
  • Være en såkalt ”Rocke Container” med øvingslokaler og mulighet for innspilling av demo CD
  • Tilrettelegge for lokale band
  • Opprette lokal revygruppe
  • Opprette lokal fotogruppe

For å bidra til økt kulturell aktivitet på Austmarka kommer vi også til å gjennomføre en del arrangementer i bygda som for eksempel ”øya festen”, ”markens dans”, pub kvelder og konserter. Dette vil bli en inntekstkilde, samtidig som det vil være en arena for kulturkompaniets utøvere.

For å kunne gjennomføre de mål vi har satt oss har vi leid lokaler i kjelleren på Austmarka Samfunnshus. Dette er et todelt lokale der den ene delen har vært leid av trekkspillklubben tidligere, men den andre delen ikke har vært i bruk på flere år. De gamle trekkspillklubblokalene vil bli brukt som en ”kulturstue” og møtested. Den nye delen ønsker vi å opparbeide til et kombinert øvingslokale / konsertlokale med mulighet for enkle lydopptaksmuligheter.