Aktiv Skogring

Aktiv Skogring på Austmarka er et samarbeidstiltak for selvstendige skogeiere.

Skogringen er en arbeidskraftring, hvor medlemmene har arbeidsgiveransvar for en skogsarbeider i sommerhalvåret. Hensikten er å få utført arbeid i skogen, planting, rydding, underskjæring etc. I tillegg er det mulig å bruke skogsarbeideren til forefallende arbeid på gården. Skogringen har flere møter i året, hvor arbeidsplan fastsettes og hvor skogfaglige emner diskuteres.

Skogringens medlemmer er:
Carsten Larsmon, Ingse Meyer, Martin Melbye, Ole Christian Karterud, Kjell Nilsen, Jorid Stokke, Hans-Kristian Bakken, Tormod Eriksen og Mona Skullerud.

Jan Erik Eriksen er ansatt som skogsarbeider.

Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med ringens leder, Mona Skullerud på tlf: 400 61 510.

Fliskutting  Fliskutting2  Jan eirk nærbilde

Planting  Planting2  Ungskogpleie